Green light for the Bulgarian investment residence and citizenship applicants

Our clients who have purchased Bulgarian government bonds can now visit Bulgaria without the standard covid-19 restrictions We all know about the restrictions imposed by the governments around the world with the aim to stop the spread of covid-19. Bulgaria is also not an exception. Read More …

Фондация – възможност да запазите активите си

Фондацията като правно образувание се урежда от Закона за юридически лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ). В този Закон е уредено учредяването, дейностите и прекратяването на всички фондации в Република България. Фондацията има самостоятелно имущество, което се формира от дарения. Тя може да служи за да Read More …

Obtaining European citizenship: Migration trends in EU Member States before and after 2017

Until 2017, EU Member-states had granted citizenship to almost 1 million people per year! Compulsory immigrant admission quotas for EU Member-states were the latest attempt to manage the process centrally. It is now a trend for more and more European countries to come out of Read More …

Bulgarians travel visa-free to 168 countries

Excellent result Bulgarians can travel visa-free to 168 countries. This is shown by the passport index data, which is compiled by the Swiss consulting company Henley & Partners. Bulgaria is the prestigious 19th place. We have lost one position as compared to 2018. But it Read More …

Predictable risks: why now is the time to make a second citizenship?!

Sociologists, economists and political scientists agree that today we live in an unstable “risk society”. The processes occurring in the post-Soviet space and the rising trade war between China and the United States, inevitably lead to the fact that wealthy people, seeking to ensure a Read More …

Отказ за издаване на виза за краткосрочно пребиваване (виза тип “С”)

В случай, че чужденец иска да влезе в страната ни за срок до 90 дни, същият може да кандидатства за виза тип “С”. Заявлението за издаване на виза тип “С” следва да се подаде в българското посолство в страната по произход на чужденеца. Компетентният орган, Read More …

Може ли чужденец, съпруг на български гражданин, да получи пребиваване в България без виза тип “Д”?

Съгласно българското законодателство чужденец, съпруг на български гражданин може да кандидатства за виза тип “Д” от страната си на произход. За повече информация относно процедурата, вижте статията ни – Сключване на брак между чужденец и български гражданин. В случай обаче, че чужденецът се намира на Read More …

Сключване на брак между чужденец и български гражданин. Практически проблеми.

Съгласно българското законодателство съпруг на български гражданин може да получи виза тип “Д”. За документите, които са необходими, можете да прочетете и следната наша статия – Виза за дългосрочно пребиваване – виза тип “Д”. Документите следва да се подадат в българското посолство/консулство в страната, в Read More …

Виза за дългосрочно пребиваване – виза тип “Д”

Едно от законовите изисквания по българското право за влизане в страната на чужденец, който не е гражданин на ЕС е да притежава виза. Видове визи в Република България Виза тип А  (за летищен транзит); Виза тип С (за краткосрочно пребиваване с цел транзитно преминаване или Read More …

Как може чужденец законно да работи в Република България – Единно разрешение за пребиваване и работа?

Българското законодателство допуска гражданин на Трета държава (държава извън Европейския съюз) да полага труд в България Съгласно българското законодателство гражданин на Трета държава може да работи на територията на Република България, след като получи Единното разрешение за пребиваване и работа /ЕРПР/. Какво е ЕРПР и Read More …

KAK MOЖЕТЕ ДА ПОЛУЧИТЕ ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ПРЕБИВАВАНЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ?

Един от начините да получите българско продължително пребиване е да регистрирате Търговско представителство (ТП) към Българско-търговско промишлена палата (БТПП). ТП следва да е на чуждестранно юридическо лице. Съгласно Закона за насърчаване на инвестиции (ЗНИ), ТП не са юридически лица и не могат да извършват стопанска Read More …