Bulgarian residency and Bulgarian citizenship

Our offer to non-EU clients who wish to obtain EU (Bulgarian) residency and consequentially obtain Bulgarian citizenship This offer is not for Bulgarian Citizenship by Investment. The offer doesn’t require any investment, in Eurobonds, Bulgarian stock-listed shares or other investment instruments, as are foreseen by Read More …

Why are the legal fees for the Bulgarian Citizenship by Investment program rising again?

The Bulgarian program – not simply the cheapest CIP in the EU, but also very, very affordable. Is that set to end? Everyone who has been searching long enough for the best citizenship by investment program has undoubtedly come to the conclusion that the Bulgarian Read More …

The crisis in Hong Kong and the “politicization” of citizenship

The people of Hong Kong – desperate for second citizenship Second citizenship in times of turmoil – the commodity that offers security and peace of mind. The crisis in Hong Kong doesn’t seem to end anytime soon The crisis in Hong Kong seems to be Read More …

Obtaining European citizenship: Migration trends in EU Member States before and after 2017

Until 2017, EU Member-states had granted citizenship to almost 1 million people per year! Compulsory immigrant admission quotas for EU Member-states were the latest attempt to manage the process centrally. It is now a trend for more and more European countries to come out of Read More …

Bulgarians travel visa-free to 168 countries

Excellent result Bulgarians can travel visa-free to 168 countries. This is shown by the passport index data, which is compiled by the Swiss consulting company Henley & Partners. Bulgaria is the prestigious 19th place. We have lost one position as compared to 2018. But it Read More …

Принудителна мярка на чужденец, който се намира на територията на Република България

Според статистиката на МВР и Държавната агенция за бежанците 2851 души са „заловени” у нас през 2018 г. без валидни паспорти и визи. През 2017 г. „заловените” са били дори повече – 2989 души.                                                                       Съгласно европейското законодателство „незаконен престой” е всяко присъствие на територията Read More …

Може ли чужденец, съпруг на български гражданин, да получи пребиваване в България без виза тип “Д”?

Съгласно българското законодателство чужденец, съпруг на български гражданин може да кандидатства за виза тип “Д” от страната си на произход. За повече информация относно процедурата, вижте статията ни – Сключване на брак между чужденец и български гражданин. В случай обаче, че чужденецът се намира на Read More …

Сключване на брак между чужденец и български гражданин. Практически проблеми.

Съгласно българското законодателство съпруг на български гражданин може да получи виза тип “Д”. За документите, които са необходими, можете да прочетете и следната наша статия – Виза за дългосрочно пребиваване – виза тип “Д”. Документите следва да се подадат в българското посолство/консулство в страната, в Read More …

Как може чужденец законно да работи в Република България – Единно разрешение за пребиваване и работа?

Българското законодателство допуска гражданин на Трета държава (държава извън Европейския съюз) да полага труд в България Съгласно българското законодателство гражданин на Трета държава може да работи на територията на Република България, след като получи Единното разрешение за пребиваване и работа /ЕРПР/. Какво е ЕРПР и Read More …

Как може да получите виза тип “Д” за България. Учредяване на фондация

Желаещите да извършват дейност с нестопанска цел след разрешение от Министерството на правосъдието имат право да получат виза “Д”. Моля, имайте предвид, че процедурата е сложна и освен услугите на адвокат, който има богат опит в областта, е добре да използвате и услугите на икономист или консултантско Read More …