Predictable risks: why now is the time to make a second citizenship?!

Sociologists, economists and political scientists agree that today we live in an unstable “risk society”. The processes occurring in the post-Soviet space and the rising trade war between China and the United States, inevitably lead to the fact that wealthy people, seeking to ensure a Read More …

Имигрантска виза за САЩ

Кой може да кандидатства за имигрантска виза за САЩ? Всеки български гражданин или гражданин на друга държава постоянно пребиваващ в България, който желае да имигрира в Съединените американски щати трябва да кандидатства за имигрантска виза. Имиграционният закон на САЩ позволява издаването на имигрански визи в Read More …

Отказ за издаване на виза за краткосрочно пребиваване (виза тип “С”)

В случай, че чужденец иска да влезе в страната ни за срок до 90 дни, същият може да кандидатства за виза тип “С”. Заявлението за издаване на виза тип “С” следва да се подаде в българското посолство в страната по произход на чужденеца. Компетентният орган, Read More …

Only 4 colors of the passports in the world

There are only 4 basic colors for passports around the world. The reasons why states choose one or another color for their citizens’ passports may be many and various. But the colors are only 4. This was also confirmed by the vice president of Arton Read More …

Принудителна мярка на чужденец, който се намира на територията на Република България

Според статистиката на МВР и Държавната агенция за бежанците 2851 души са „заловени” у нас през 2018 г. без валидни паспорти и визи. През 2017 г. „заловените” са били дори повече – 2989 души.                                                                       Съгласно европейското законодателство „незаконен престой” е всяко присъствие на територията Read More …

Може ли чужденец, съпруг на български гражданин, да получи пребиваване в България без виза тип “Д”?

Съгласно българското законодателство чужденец, съпруг на български гражданин може да кандидатства за виза тип “Д” от страната си на произход. За повече информация относно процедурата, вижте статията ни – Сключване на брак между чужденец и български гражданин. В случай обаче, че чужденецът се намира на Read More …

Сключване на брак между чужденец и български гражданин. Практически проблеми.

Съгласно българското законодателство съпруг на български гражданин може да получи виза тип “Д”. За документите, които са необходими, можете да прочетете и следната наша статия – Виза за дългосрочно пребиваване – виза тип “Д”. Документите следва да се подадат в българското посолство/консулство в страната, в Read More …

Виза за дългосрочно пребиваване – виза тип “Д”

Едно от законовите изисквания по българското право за влизане в страната на чужденец, който не е гражданин на ЕС е да притежава виза. Видове визи в Република България Виза тип А  (за летищен транзит); Виза тип С (за краткосрочно пребиваване с цел транзитно преминаване или Read More …

Как може чужденец законно да работи в Република България – Единно разрешение за пребиваване и работа?

Българското законодателство допуска гражданин на Трета държава (държава извън Европейския съюз) да полага труд в България Съгласно българското законодателство гражданин на Трета държава може да работи на територията на Република България, след като получи Единното разрешение за пребиваване и работа /ЕРПР/. Какво е ЕРПР и Read More …

Has the Bulgarian Citizenship by Investment Program (CIP) been canceled?

In fact, did the Bulgarian Citizenship by Investment Program (Bulgarian CIP) ever existed? No matter how stupid this question may sound to the ones in the knowing, its being asked more and more in the recent months. Since the end of 2018, news are being Read More …

Как може да получите виза тип “Д” за България. Учредяване на фондация

Желаещите да извършват дейност с нестопанска цел след разрешение от Министерството на правосъдието имат право да получат виза “Д”. Моля, имайте предвид, че процедурата е сложна и освен услугите на адвокат, който има богат опит в областта, е добре да използвате и услугите на икономист или консултантско Read More …

Bulgarian citizenship and the local real estate market

Why is Bulgarian citizenship a kind of golden gate to the local real estate market (REM)? The answer to this question may turn out to be the chance of your life… At present, the Constitution of the Republic of Bulgaria and the Ownership Act explicitly Read More …

Benefits and requirements of the “Citizenship by Investment” program for Bulgaria (EU)

Recently, one of the largest Russian sites for migration issues, publishes material for Bulgarian Citizenship by Investment Program. For the unfamiliar we will briefly explain. “Citizenship by Investment” is a program available only from several European countries (which can be counted on the fingers of Read More …

KAK MOЖЕТЕ ДА ПОЛУЧИТЕ ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ПРЕБИВАВАНЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ?

Един от начините да получите българско продължително пребиване е да регистрирате Търговско представителство (ТП) към Българско-търговско промишлена палата (БТПП). ТП следва да е на чуждестранно юридическо лице. Съгласно Закона за насърчаване на инвестиции (ЗНИ), ТП не са юридически лица и не могат да извършват стопанска Read More …

Bulgarian citizenship by origin for Albanians

Recently, from the start of 2019, we have received an enormous amount of inquiries originating from Albania. Virtually all were related to questions as to how to obtain Bulgarian citizenship as, as claimed the clients, they have Bulgarian roots (most of the times grand father Read More …

Why you need an official (reliable) address for your Bulgarian citizenship application

The importance of ultimate legal compliance for each and every Bulgarian citizenship by investment application Bulgarian address – prerequisite to obtain Bulgarian Citizenship by Investment Bulgarian citizenship by investment application implies having permanent residency in the country. The right to reside permanently in Bulgaria requires Read More …